HORIZON FESTIVAL 2016 DJ MIX CONTEST – STAGE 2

Приемането на заявки за участие в Horizon Festival 2016 DJ Mix Contest приключи. В следващите 2 седмици жури определено от организаторите на фестивалът ще определи победителят, който ще получи възможността да представи свой DJ set по време на Horizon Festival 2016 в Банско през март с покрити разноски и ще разпредели поощрителните награди –