Проучване на публиката на електронната музика в България

Тази година Фестивалът Ritual Gatherings инициира Проучване на Публиката на Електронна Музика / Electronic Music Audience Research – EMA Research и цели да измери колко са хората у нас, които имат интерес към електронни партита, клубове, фестивали;